Gmina wyremontuje 250 m.b. drogi dojazdowej do miejscowości Słone. Koszt modernizacji do ponad 240 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu wojewódzkiego to niespełna 26 tys. zł.

Rozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu pn.„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone.”. Droga gmina wyremontowana zostanie na odcinku ponad 250 mb.  Zgodnie z planami powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz poboczami z kruszywa łamanego bądź destruktu bitumicznego. Ponadto w pasie drogi gminnej ramach zadania zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej na odcinku ponad 300 mb. wraz z jego zaniżeniem na długości zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych.

-Koszt tego zadania to kwota blisko 245 tys. zł. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 25.600 zł- – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Nową drogą mieszkańcy miejscowości Słone jeździć będą we wrześniu.

Zdjęcia: ANJA