Głogowianin jest oburzony zachowaniem kierowców, którzy zaparkowali swoje auta nie zważając na znak. Droga na SOR została przyblokowana.

Zakaz zatrzymywania pojazdów obowiązuje na drodze prowadzącej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jeżdżą nią najczęściej karetki z chorymi. Droga ta też łączy szpital z helioportem, lądowiskiem dla medycznych śmigłowców. Zamysłem pomysłodawców ustawienia znaku na odcinku tej drogi było zapewne umożliwienie bezpiecznego i szybkiego dojazdu karetek z chorym do szpitala.

– Auta przyblokowały wjazd na SOR i tym samym utrudniły wjazd karetki na teren szpitala  – mówi pan Edward.- W przypadku chorych każda minut jest ważna.

Zakaz zatrzymywania pojazdu.: Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów.

 

1 KOMENTARZ

  1. Zróbcie jakiś normalny parking,a nie szlabany wszędzie,kobieta rodzi a tu jeszcze wiecznie coś to wypełnienia na samym wjeździe. ŚREDNIOWIECZE

Comments are closed.