Z budynków na terenie Gminy Żukowice zniknie w tym roku ok. 10,20 Mg wyrobów zawierających azbest. Na ten cel gmina pozyskała ponad 5 tys. zł.

W ramach konkursowego naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żukowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2018 roku.

– Wszyscy mieszkańcy Gminy Żukowice, którzy złożyli wnioski do urzędu do 19 stycznia 2018 na usunięcie azbestu otrzymają dofinansowanie do tego zadania – mowi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

 W ramach zadania wykonane zostaną: demontaż wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku. usuwanie wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W ramach zadania planuje się usunąć ok. 10,20 Mg wyrobów zawierających azbest. Łączna wartość dofinansowania to kwota ponad 5.200 zł z WFOŚiGW.