Kierowcy mogą już korzystać z przebudowanego skrzyżowania w Lubinie u zbiegu dróg krajowych nr 3 i 36. Wartość inwestycji: ok 4,8 mln brutto.

Inwestycja pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK3 i DK36 w woj. dolnośląskim w m. Lubin” realizowana była w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zamówienie obejmowało m.in. przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 3 (km 374+232) z drogą krajową nr 36 (km 16+794) oraz drogą gminną nr 103253D (ul. Miroszowicka); przebudowę nawierzchni dróg krajowych na długości ok. 550m oraz drogi gminnej na długości ok. 35m;  przebudowę dodatkowych pasów dla relacji w lewo (z dróg krajowych nr 3 i 36); przebudowa wyspy kanalizującej ruch na drodze krajowej nr 3 od strony Legnicy; poszerzenie wlotu drogi gminnej; – budowę oświetlenia drogowego;  budowę sygnalizacji świetlnej dla pojazdów;  budowę kanału technologicznego.

– Głównym celem realizacji zadania była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu przez oświetlenie skrzyżowania i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej – mówi Magda Szumiata z GDDKiA.

Wykonawcą robót był BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie.Nadzór inwestorki pełniło: Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o

Zdjęcie: GDDKiA