W pierwszej turze wyborów nie wyłoniono Wójta Gminy Jerzmanowa. W drugiej turze o to zaszczytne stanowisko ubiegali się Lesław Golba i Paweł Zwoliński. Wczoraj 4 listopada mieszkańcy gminy podjęli ostateczną decyzję.

Państwowa Komisja Wyborcza podała dzisiaj oficjalne dane dotyczące wyboru wójta w Gminie Jerzmanowa.  1397 głosów otrzymał obecnie urzędujący wójt Lesław Golba. Na Pawła Zwolińskiego swoje głosy oddało 1065 mieszkańców biorących udział w wyborach.

W komisjach obwodowych głosowano:

SP w Jaczowie:  na Lesława Golbę oddano głosów ważnych –  465, na Pawła Zwolińskiego – 520 

SP w Jerzmanowej: na Lesława Golbę oddano głosów ważnych –  397, na Pawła Zwolińskiego – 204

Świetlica Wiejska w Kurowicach: na Lesława Golbę oddano głosów ważnych – 296, na Pawła Zwolińskiego – 190

Świetlica wiejska Bądzów: na Lesława Golbę oddano głosów ważnych – 239, na Pawła Zwolińskiego – 151.