TZG organizuje konkurs fotograficzny „Głogowskie zabytki – Kolegiata”. Do 31 października organizatorzy czekają na prace konkursowe. Najlepsze fotografie znajdą się w okolicznościowym kalendarzu na 2020 rok.

Konkurs fotograficzny pt. „Głogowskie zabytki – Kolegiata” skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jury konkursowe powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Następnie Jury wybierze prace, które zostaną nagrodzone i trafią na łamy okolicznościowego kalendarza na 2020 rok. Jego promocja przewidziana jest pod koniec grudnia 2019 roku. Wówczas też nagrodzeni zostaną wszyscy konkursowi zwycięzcy.

– Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2019 roku. Należy je przesłać na adres Towarzystwa Ziemi Głogowskiej – mówi Dariusz Czaja z TZG.

Konkurs koordynują: Dariusz Czaja, e-mail: djlony@interia.ploraz Kamil Stobryń, e-mail: kamil.stobryn@interia.eu

Pełna treść Regulaminu konkursu fotograficznego dostępna jest na stronie internetowej TZG oraz profilu na portalu Facebook a także na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie.