OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Młodzież z głogowskich szkół średnich swoje umiejętności zawodowe poodnosi za granicą. Praktyki zawodowe możliwe są dzięki  środkom unijnym.

Powiat Głogowski od lipca 2017 roku realizuje projekt (w ramach Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna), finansowany ze środków Unii Europejskiej, o wartość 149.156 euro. W ramach projektu uczniowie: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Branżowych oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Głogowie. Uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowych w zakładach pracy na terenie Niemiec.

– Stwierdzenie „podróże kształcą” nie jest pustym frazesem. Praktyka zawodowa to nie tylko przyczynek do rozwoju, poznania kultury organizacyjnej zagranicznych przedsiębiorstw czy zdobycia doświadczenia wymaganego na rynku pracy. To również znakomita okazja do doskonalenia umiejętności językowych czy poznawania kultury – mówi Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w zagranicznych praktykach oraz dokument Europass-Mobilność. W pakiecie oczywiście mnóstwo wspomnień związanych między innymi z szeroką ofertą kulturalną, turystyczną.