Na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Urzędu Miejskiego w Głogowie dostarczone zostaną do mieszkańców informacje o nałożeniu świadczeń i pracy na wypadek mobilizacji, wojny czy zwalczania skutków klęsk żywiołowych.

Informacja, która zostanie dostarczona do głogowian dotyczy osób powyżej 16 roku życia i tych które nie przekroczyły 60 lat. Mieszkańcy otrzymują dwa dokumenty – 1. to zawiadomieni, 2. to decyzja.

– W dokumentach podany jest adres jednostki wojskowej, do której należy kierować się po ogłoszeniu mobilizacji czy wojny i tylko w tych okolicznościach. W piśmie jest także podany czas, na jaki mieszkaniec będzie powołany do świadczenia pracy – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska
Rzecznik Prezydenta Głogowa.

Dokument należy zachować. Na pismo nie trzeba odpowiadać. Na nurtujące odbiorców pism pytania odpowiedź będzie można uzyskać pod numerem telefonu 76 7265 465.