Podpisano umowę z wykonawcą i już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi w Sobczycach. W październiku mieszkańcy Sobczyc będą jeździli po nowej drodze.

Przebudową drogi na działce nr 433 w obrębie Sobczyce zajmie się Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Na ponad 300 metrowym odcinku drogi pojawi się asfalt, a także wybudowane zostaną zjazdy do posesji.

– Przebudowa drogi w Sobczycach jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Kotla środków z budżetu państwa. Prace potrwają do końca października – wyjaśnia Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.