Po przerwie wakacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli ruszył program „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia prowadzone są dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

48. uczniów nauczyciele podzielili na 3 grupy. Grupa pierwsza to dziewczęta. Dla nich zorganizowano zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe. Drugą grupą są chłopcy, dla których prowadzone są zajęcia sportowe. Natomiast trzecią grupę stanowią chłopcy i dziewczęta. Dla nich przygotowano zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. W 2019 roku planuje się aż 210 godzin zajęć.

– To kolejny rok, gdy dzieci z terenu naszej gminy korzystają z tego programu – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla. -A dodatkowe zajęcia z pewnością przynoszą wymierne efekty w poprawie ich rozwoju fizycznego.

Zajęcia umożliwiają dzieciom podjęcie dodatkowej aktywności fizycznej i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Sala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie przez Gminę Kotla. Zajęcia prowadzi Lilla Sobolewska.