Dzieci z przedszkola i uczniowie ze szkoły podstawowej w Gminie Kotla działają na rzecz poszanowania środowiska, w którym żyją. Zaopatrzeni w worki i rękawiczki zajęli się sprzątaniem gminy. Worki ze śmieciami przekazali urzędnikom, a sami posilili się kiełbaskami z grilla.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz przedszkolaki z Przedszkola Publicznego wraz z opiekunami przeprowadzili akcję sprzątania świata. Śmieci zbierali do worków, którymi po ich napełnieniu zajęli się  pracownicy Urzędu Gminy. Na zakończenie tej wyjątkowej akcji na boisku szkolnym na uczestników sprzątania czekały kiełbaski z grilla.

– Dziękujemy nauczycielom za zorganizowanie akcji sprzątania świata oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli za zabezpieczenie terenu- mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Sprzątanie świata jest akcją cykliczną. W Polsce od 1994 roku zbiorowo sprzątane są miejsca, w których śmieci nie powinny się znajdować. Sprzątanie świata na całym świecie odbywa się w trzeci weekend września.