Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz podpisał porozumienie z WFOŚ, na mocy którego w Głogowie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny. Pracownicy przedstawią szczegóły programu i pomogą wypełnić wniosek.

„Czyste powietrze” to program, na mocy którego mieszkańcy Głogowa będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na inwestycje, które ograniczą lub zminimalizują niską emisję a tym samym przyczynią się do poprawy środowiska. Głogowianie mają okazję do uzyskania dokładniejszych informacji na temat programu „Czyste powietrze” w punkcie konsultacyjnym, który otwarty zostanie w Biurze Obsługi Mieszkańca w głogowskiej Galerii. Pracownicy urzędu udzielą wszelkich niezbędnych informacji dot. programu i pomogą wypełnić wniosek. W ramach programu „Czyste powietrze” będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę starego pieca, całej instalacji grzewczej, termomodernizację, wymianę drzwi zewnętrznych i okien oraz na założenie nowoczesnych źródeł energii.

– Zdecydowałem o uruchomieniu punktu konsultacyjnego w Głogowie, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do środków gwarantowanych z funduszu ochrony środowiska – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Punkt konsultacyjny w Galerii Glogovia w Biurze Obsługi Mieszkańca czynny będzie w każdą środę i czwartek od godz. 8 do godz. 14 i w piątki od godz. 11 do godz. 17.