Tadeusz Kolańczyk jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy. Nowym członkiem Rady został Kazimierz Kałucki reprezentujący Business Centre Club.

W Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Nowym członkiem Rady został Kazimierz Kałucki reprezentujący Business Centre Club.

– Rada zapoznała się z bieżącą sytuacją na głogowskim rynku pracy i z rekordowo niską stopą bezrobocia która na koniec sierpnia 2019 r. wynosi 7,8 % – mówi Damian Piątek zastępca dyrektora PUP.  – Omówiono także działania aktywizacyjne już podjęte i zaplanowane do końca roku.  Aktualnie PUP ma się przygotować do finansowania prawo jazdy kat. D, w związku z sygnałami pracodawców o potrzebach kadrowych w tym zawodzie. W najbliższym czasie Urząd Pracy przystąpi do naboru osób, które będą chciały zostać kierowcami autobusu – dodaje Damian Piątek.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę. 14 sierpnia 2017 r. Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołał: Alicję Kaczmarek, ZARZĄD REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” W LEGNICY; Annę Kuzyk – Chrzanowską, RADA MIĘDZYPOWIATOWA OPZZ POWIATÓW LUBINSKIEGO I GŁOGOWSKIEGO; Jerzego Bartosika FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO; Tadeusza Kolańczyka, ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH – przewodniczący Rady; Czesława Cichonia, PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Alicję Mochol-Kędziora, DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNICZA RADA POWIATOWA W GŁOGOWIE; Grażynę Prusisz, POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOSLEDZENIEM UMYSŁOWYM; Jeremiego Hołownię – POWIAT GŁOGOWSKI, OBECNIE WICESTAROSTA, Rafaela Rokaszewicza, PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA; Łukasza Horbatowskiego WÓJT GMINY Kotla – wiceprzewodniczący Rady.