Głogowianie chcą lepszej dostępności do lekarzy specjalistów, dobrej jakości dróg, więcej połączeń kolejowych i autobusowych, niższych cen za gaz. Podczas spotkań z parlamentarzystami mieszkańcy powiatu głogowskiego zadawali pytania i oczekiwali na konkretne odpowiedzi.

Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP i Senator Dorota Czudowska od kilku dni prowadzą rozmowy z wyborcami. Spotykali się z mieszkańcami gmin powiatu głogowskiego i Głogowa.

– Podczas spotkania informowaliśmy o zamierzeniach PiS w przypadku wygrania wyborów – powiedział Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP. – Przedstawiliśmy także pakiet pięciu ustaw, które mają być przyjęte do realizacji w pierwszych 100 dniach.

– Wysłuchaliśmy wszystkich obecnych na spotkaniach. Zadane nam pytania zawieziemy do Biura Politycznego PiS – mówi Dorota Czudowska Senator RP. – Ludnie nie mogą się pogodzi z ograniczona liczbą lekarzy, chcą lepszej komunikacji, dróg, mówili o drogim gazie i kosztach ogrzania domu.

Na zakończenie konferencji prasowej parlamentarzyści zachęcili do udziału w wyborach.

– Zachęcamy do tego, aby 13 października pójść do wyborów, nie z poczucia obywatelskiego obowiązku , ale dlatego abyście mogli Państwo dokonać swoich wyborów i później te osoby czy ugrupowania, na które zagłosowaliście rozliczy ze złożonych obietnic wyborczych – mówi Wojciech Zubowski.