Trzydziestu uczniów z Gminy Żukowice otrzymało stypendia naukowe. Wójt wręczył wyróżnionym uczniom nagrodę pieniężną, dyplom oraz upominek, natomiast do rąk rodziców trafiły listy gratulacyjne.

Za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018/2019 Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn przyznał stypendia 30-tu uczniom ze szkół podstawowych w Nielubi, Brzegu Głogowskim, Bytomiu Odrzańskim, Lubinie i Głogowie, a także uczniom ostatniego rocznika Gimnazjum w Głogowie i Bytomiu Odrzańskim.
Stypendia naukowe stanowią wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz stanowią motywację do odnoszenia dalszych sukcesów. Nagrody pieniężne otrzymują uczniowie ze średnią ocen w wysokości 5,0. Wśród tegorocznych stypendystów byli i tacy, którzy stypendium odebrali już po raz kolejny.
– Stypendia są przyznawane dla młodzieży z terenu gminy niezależnie od szkoły do jakiej uczęszczają – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję tak wysokich wyników i życzę kolejnych sukcesów.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy oraz upominki. Do rak ich rodziców trafił natomiast listy gratulacyjne.
Dyplomy wręczali: Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn oraz dyrektorzy szkół podstawowych Ewa Chlebicka i Katarzyna Kraus.