Na najbliższej sesji radni pochylą się nad uchwałami dotyczącymi przyznania tytułów Honorowy Obywatel Miasta Głogowa i Zasłużony dla Miasta Głogowa.  

Klub Radnych Rafaela Rokaszewicza wystąpił z wnioskami o nadanie tytułów Honorowy Obywatel Miasta Głogowa Dymitrowi Pertov Wacev i Zasłużony dla Miasta Głogowa Andrzejowi Adamkowi. W swoich uzasadnieniach radni napisali:

„ …Dymitr Petrov Wacev jest autorem projektu Pomnika Dzieci Głogowskich, który zbudowany został w naszym mieście dokładnie 40 lat temu. Pomnik upamiętnia Obronę Głogowa z 1109 r. i bohaterstwo głogowian a przede wszystkim dzieci, rodzin – zakładników, wykorzystanych przez króla niemieckiego Henryka V jako żywe tarcze podczas oblegania grodu. Pomnik jest jedną z wizytówek – symboli Głogowa i promuje nasze miasto w regionie, kraju i za granicą. Upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Głogowa i naszego kraju. Pan Dymitr Petrov Wacev jest artystą – rzeźbiarzem, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii, gdzie wygrał konkurs stypendialny na studia w Polsce. Od 1967 roku podjął
naukę na wydziale malarstwa ASP w Warszawie. W 1971 roku obronił dyplom ze specjalności -konserwacji dzieł sztuki.
Do Głogowa po raz pierwszy przyjechał w 1975 roku. Wówczas też zetknął się z ideą pomnika Dzieci Głogowskich zafascynowany wydarzeniami z 1109 roku, podjął się przygotowania projektu pomnika i to jego pomysł zwyciężył.
W 1988 roku wyjechał z Polski na stałe i osiedlił w Niemczech, otrzymując propozycję konserwacji kościołów w Schwarzwaldzie, gdzie mieszka do dziś i wciąż jest czynny zawodowo…

…Andrzej Adamek w latach – 2003 – 2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie. Swoją działalnością przysłużył się tysiącom głogowskich seniorów. Związek pod kierownictwem Pana Adamka organizował bardzo wiele inicjatyw, które angażowały starszych i schorowanych głogowian. W ciągu jednego roku było to nawet kilkadziesiąt inicjatyw od organizacji konkursów, przeglądów, spotkań świątecznych i integracyjnych, po zajęcia sportowe, rehabilitacyjne, wyjazdy sanatoryjne i turystyczne. W ten sposób zrzeszeni w Związku seniorzy otrzymywali wymierne wsparcie i mogli skorzystać z bogatej oferty działań. Pan Andrzej Adamek pomimo własnych problemów zdrowotnych angażował się w organizację, pozyskiwanie środków na te przedsięwzięcia, a przede wszystkim potrafił wokół siebie zgromadzić działaczy, którzy kontynuują bogatą działalność Związku. Jego dokonania zostały docenione na szczeblu wojewódzkim, gdzie w roku 2014 otrzymał odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz na szczeblu krajowym otrzymując w roku 2016 Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od 2015 roku swoim doświadczeniem dzieli się także, jako członek Głogowskiej Rady Seniorów. Jego wieloletnie doświadczenie jest bardzo cennym głosem podczas Posiedzeń Rady i realizowaniu przez nią przedsięwzięć…”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here