W tym roku gmina przeprowadziła remont boiska, w kolejnych latach wykona ogrodzenie tego miejsca.

Remont boiska w Czernej trwał niespełna 7 miesięcy. W tym czasie między innymi naprawiono wszystkie nierówności wysiano nasiona. Dodatkowo wykonano rekonstrukcję płyty boiska w miejscach zniszczonych oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne i nawożenie. Całkowity koszt zadania to kwota blisko 35.000,00 zł.

– W związku z zakończeniem tych prac podjąłem decyzję, aby etapowo wykonać prace polegające na ogrodzeniu boiska w Czernej. W tym roku zakładamy ogrodzenie boiska od strony drogi, a w kolejnych latach będziemy starali się wykonać kolejne etapy ogrodzenia. Wartość prac ogrodzeniowych w tym roku to kwota ponad 20.000,00 zł – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.