Jednostki OSP z Gminy Kotla wzbogaciły się o nowy sprzęt. Gmina wsparła inicjatywę strażaków. Dotację przyznał także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Mały Strażak”.

Ochotnicy z jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Kotla zakupili nowe wyposażenie do swoich jednostek. Za środki pozyskane z gminy i WFOŚIGW Wrocławiu w ramach programu „Mały Strażak zakupiono między innymi: motopompę pływającą, węże strażackie, piły do cięcia drewna, hydronetkę oraz kurtynę wodną. Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli pozyskała z WFOŚiGW kwotę 9 838,35 zł oraz z budżetu Gminy Kotla 1 093,15 zł, dzięki tym środkom zakupione zostały: motopompa pływająca, 15 sztuk węży strażackich W52 oraz 10 sztuk węży strażackich W75. Ochotnicza Straż Pożarna w Grochowicach pozyskała z WFOŚiGW kwotę 5 228,78 zł oraz 580, 97 zł z budżetu Gminy Kotla. Dzięki tym środkom zakupiono do jednostki piłę do cięcia drewna, 10 szt. węży strażackich W52 oraz 5 szt. węży strażackich W75.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Chociemyśli pozyskała z funduszu 6 099,98zł i 677,77 zł z budżetu Gminy Kotla. Środki te pozwoliły zakupić piłę do cięcia drewna, kurtynę wodną, hydronetkę i 10 sztuk węży strażackich W52 oraz 5 sztuk węży strażackich W75. Łączna kwota przyznanych środków dla naszych trzech jednostek to 23 tysięcy 519 złotych.

– Cieszymy się, że nasze jednostki doposażą się w kolejny nowy sprzęt. Gmina Kotla wsparła druhów poprzez udzielenie dotacji na zapewnienie wkładu własnego w kwocie blisko 2 tysiące 400 złotych – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Pomocy w zakresie opracowania wniosków przez nasze jednostki udzieliła Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla.