W Kulowie zakończyły się prace nad modernizacją tarasu przy sali wiejskiej. Natomiast w sali wiejskiej w Krzekotówku zamontowano klimatyzację. Oba zadania zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykonawcą prac w Kulowie był zakład z Jerzmanowej. W ramach modernizacji wykonano taras z kostki brukowej. Natomiast plac zabaw przy sali wiejskiej został doposażony w nowy bujak dla dzieci.

– Oba przedsięwzięcia zostały sfinansowane z budżetu gminy wydatkowanym w ramach funduszu sołeckiego, a ich koszt wyniósł ponad 18 tysięcy 500 złotych – mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Kolejne zadanie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego zostało zrealizowane w Krzekotówki. W budynku sali wiejskiej zamontowano klimatyzacji i salę doposażono w nowe stoły.

– W tym roku świetlica wzbogaciła się o sześć nowych stołów oraz klimatyzację. Zdecydowanie zakup ten zapewni lepsze warunki dla użytkowników. Klimatyzacja trafiła również na zaplecze kuchenne –mówi Łukasz Horbatowski.

Koszt obu przedsięwzięć wyniósł blisko 12 tysięcy 500 złotych.