Na spotkaniu z Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofem Kubowem wójtowie poruszali tematy ważne dla gminy i powiatu; między innymi obwodnica dla miasta Głogowa oraz gospodarka odpadami.

Na zaproszenie Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski i Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn uczestniczyli w spotkaniu samorządowców zagłębia miedziowego. W spotkaniu uczestniczył również Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

– Spotkanie było okazją do poruszenia szeregu problemów, które nurtują mieszkańców naszej gminy takich jak gospodarka odpadami, finansowanie oświaty czy dofinansowania infrastrukturalne. Rozmawialiśmy też o budowie obwodnicy – mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Zdjęcie: UG Kotla