Od 16 stycznia nastąpi zmiana trasy przejazdu autobusów linii nr 2. Przystanki zlokalizowane przy ulicy Smardzowskiej w Jaczowie będą wyłączone z użytkowania.

W związku z rozbudową drogi gminnej ul. Smardzowska w Jaczowie, od rozpoczęcia inwestycji tj. od 16 stycznia nastąpi zmiana trasy przejazdu autobusów linii nr 2.

– Przystanki zlokalizowane na w/w ulicy będą wyłączone z użytkowania, a autobus zastępczo będzie zatrzymywał się na ul. Głównej. Godziny odjazdów z poszczególnych przystanków nie ulegają zmianie, objazd może wpłynąć na powstanie niewielkich opóźnień na tej linii komunikacyjnej – mówi Kamil Grzybowski Kierownik Działu Przewozów Pasażerskich spółki KM.