Powiat Głogowski przystąpił do projektu, którego celem jest utworzenie rodzin zastępczych dla dzieci pozostawionych przez swoich biologicznych rodziców. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”.

W powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy zgodnie z kampanią „Mie(dź) rodzinę” poszukiwani są kandydaci, którzy zechcą wziąć pod swoją opiekę dzieci, którymi rodziny biologiczne z różnych powodów nie mogą się zająć.

– Próbujemy dotrzeć do jak najszerszej grupy społecznej i zachęcić do rodzicielstwa zastępczego. Kampania, która już się rozpoczęła ma przybliżyć osobom zainteresowanym, jednak nie do końca przekonanym ideę pieczy zastępczej – mówi Jeremi Hołownia Wicestarosta Głogowski.

Około 300. porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40. z nich to maluchy poniżej 7. roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. W Głogowie funkcjonuje już 12 rodzin zawodowych, powstały trzy nowe małe domy dziecka.

Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym więcej informacji o kampanii „Mie(dź) rodzinę” mogą znaleźć na stronie https://youtu.be/oao-yrkCbY4