Gmina Polkowice zajęła pierwsze miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Tym samym Polkowice zostały uznane za samorząd o najwyższym poziomie rozwoju spośród gmin miejsko-wiejskich w Polsce.

Burmistrz Polkowic podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w Sejmie RP w Warszawie odebrał to szczególne wyróżnienie. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstał w oparciu o szesnaście wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

– Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Organizatorami konferencji są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – mówi Roman Tomczak Rzecznik Prasowy UG Polkowice.

Zdjęcie: UG Polkowice