Strażacy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe po to, aby dzieci ze Szkoły Filialnej w Chociemyśli otrzymały 10 przenośnych komputerów.

Gmina Kotla bierze udział w projekcie grantowym pn. “E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla” Na jego realizację pozyskano środki unijne. Aby granty trafiły do szkoły w Chociemyśli wielu mieszkańców musi się zaangażować. Muszą iść w ślady strażaków i wziąć udział w szkoleniu.

– Musimy przeszkolić aż 150. mieszkańców naszej gminy, wtedy komputery trafią do uczniów z Chociemyśli. Strażacy są już przeszkoleni, otrzymali certyfikaty, teraz przeszkalamy kolejne grupy – mówi Kamila Suchocka-Szperlik kierownik referatu rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy.

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, które w zależności od potrzeb grupy rozkładane są na 2-3 dni. Szkolenia odbywają się w ramach projektu grantowego pn. “E-aktywni mieszkańcy Gminy Kotla” na realizację którego pozyskano środki unijne w ramach Programu Polska Cyfrowa.

– Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z bezpłatnych szkoleń to trwa rekrutacja kolejnych uczestników. Do wyboru sześć bloków tematycznych m.in. Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (Blog),  Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Serdecznie zapraszamy do urzędu, pokój nr 7 – dodaje Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.