Trzech pracownikach Spółki, Zakłady Górnicze Rudna z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem przebywa w kwarantannie.

Kwarantanną domowa objęto trzech pracowników ZG Rudna. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że są zakażeni koronawirusem. Wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z zarażonymi pracownikami zostały ustalone i powiadomione.

KGHM od wielu tygodni prowadzi działania prewencyjne, mające na celu ochronę pracowników przed zakażeniem. Na oddziałach, we wszystkich przestrzeniach wspólnych prowadzona jest dezynfekcja. Do kopalni i hut trafił produkowany przez spółkę Grupy Kapitałowej KGHM NITROERG płyn biobójczy. Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się wirusa wśród załogi, firma m.in. zamontowała systemy termowizyjne przed wejściami do oddziałów. Pracownicy spółki mają zapewnione środki higieny oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki i zasad higieny. We wszystkich środkach przekazu funkcjonujących w grupie na bieżąco przekazywane są aktualne zalecenia i komunikaty służb sanitarnych.