OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 25 maja wznowiona zostanie bezpośrednia obsługa klientów w starostwie. Termin wizyty należy wcześniej ustalić telefonicznie.

Od najbliższego poniedziałku 25 maja petenci będą mogli przychodzić do starostwa i bezpośrednio z urzędnikiem załatwiać swoje sprawy. Jednak nie należy zapomnieć o wcześniejszym umówieniu się dzwoniąc do wydziału, w którym będziemy załatwiać sprawę. Jak zapowiadają urzędnicy obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Wejście i wyjście do budynku zostanie tak zorganizowane, aby  nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

– Wprowadzam możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy w urzędzie, jednak apeluję aby wizyty klientów odbywały się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem danego wydziału – mówi Jarosław Dudkowiak Starosta Głogowski.

Sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji będą załatwiane
tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty przez pracownika – wskazany zostanie konkretny dzień i godzina załatwienia sprawy. Telefon do umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji 76 72 82 900.

Mieszkańcy powiatu nadal będą mieli możliwość załatwiania sprawy: telefonicznie, drogą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

Kasa będzie czynna w godzinach od 8.00 – 15.00 jednak urzędnicy apelują i zachęcają o dokonywanie płatności drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powiat.glogow.pl a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  bip.powiat.glogow.pl