W czerwcu ruszy remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda. Gmina na to zadanie pozyskała środki dofinansowanie.

Wójt Gminy Żukowice podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z/s w Głogowie na  zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kłoda dz. nr 381″. W ramach tego zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na wzmocnionej podbudowie na długości 970 mb oraz szerokości 4,5 m wraz z obustronnym utwardzeniem przepuszczalnym pobocza na szer. 0,5 m. Remontem objęty zostanie odcinek zniszczonej, popękanej nawierzchni drogi od wyjazdu z Kłody do granicy z Gminą Gaworzyce.

– Wartość zadania to kwota blisko 185 tys. złotych, z czego  97 tys. zł to dofinansowanie z województwa dolnośląskiego – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Prace remontowe planowane są w drugiej połowie czerwca .