W Zabłociu w świetlicy wiejskiej powstanie Klub Seniora. Gmina na utworzenie i wyposażenie pozyskała środki zewnętrzne.

Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie w wysokości  150.000 złotych na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020. Pozyskane dofinansowanie w blisko 30% pozwoli pokryć koszty utworzenia i wyposażenia placówki.
 
– Zarówno w kraju, jak i w Naszej Gminie, przybywa  seniorów, którzy pomimo wieku i  przeżytych doświadczeń wciąż są pełni energii i chęci do spotkań. Chcemy więc wyjść im na przeciw, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby powstający w Gminie Klub był miejscem atrakcyjnym, przepełnionym życzliwością i oferującym pomoc – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

 Klub będzie miał swoją siedzibę w budynku świetlicy wiejskiej w Zabłociu. Obecnie świetlica jest w trakcie kompleksowej modernizacji. Seniorzy po remoncie w komfortowych warunkach będą mogli uczestniczyć w zajęcia prowadzonych przez animatorów. 

Wartość zadania remontu świetlicy w Zabłociu to kwota blisko 500.000  zł. Pozyskane środki zmniejszą wydatki zaplanowane w budżecie gminy na ten remont.

– Realizacja zadania i otrzymane wsparcie finansowe przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych w Gminie Żukowice, pozwoli stworzyć warunki dla integracji oraz umożliwi zwiększenie dostępności i podniesienia jakości usług społecznych – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.