4 czerwca nastąpi uruchomienie miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Mieszkańców.  Dwa razy po trzy minuty zawyją syreny.

Starosta Głogowski na 4 czerwca zaplanował powiatowy trening systemu ostrzegania i alarmowania. W związku z tym nastąpi uruchomienie miejskiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Mieszkańców. O godzinie 1000 nastąpi na okres 3 minut uruchomienie modulowanego sygnału „OGŁOSZENIE ALARMU“, a o godzinie 1100 na okres 3 minut ciągłego sygnału „ODWOŁANIE ALARMU“.