Ponad 160 ekspertów z całego świata wzięło udział w zdalnej konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz hinduski B.M. Institute of Engineering and Technology w Haryana.

Spotkanie naukowców z oczywistych przyczyn było zdalne, choć kiedy je przygotowywano, miejscem spotkania miały być Polkowice. Jednak to, że uczestnicy konferencji nie mogli się spotkać w jednym miejscu, nie umniejszyło ani poziomowi przygotowanych referatów ani prowadzonej dyskusji. Tematem wiodącym spotkania była analiza i zarządzanie danymi.

Konferencję otworzył dr Tadeusz Kierzyk, rektor polkowickiej uczelni. Po nim głos zabrał Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. Ich słowom przysłuchiwało się ponad 160 naukowców uczelni technicznych rozsianych po całym świecie. Wśród nich najwięcej było placówek z Indii, ale swoje kraje reprezentowali także naukowcy m. in. z Włoch, USA, Australii, Czech, Hong-Kongu, Ukrainy, Nigerii, Tajwanu, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Iranu, Danii, Malezji, Korei Pd., Rumunii oraz Danii. Jak zaznacza rektor Uniwersytetu Jana Wyżykowskiego, dzięki temu poziom naukowy konferencji był bardzo wysoki.

– Swoje prace zgłosiło ponad 300 naukowców z całego świata, z tego po weryfikacji dopuszczono do konferencji około stu, podzielonych później na sześć paneli tematycznych. Już samo to daje obraz, jakim sukcesem była nasza konferencja. To z kolei odpowiednio pozycjonuje Uczelnię Jana Wyżykowskiego w świecie naukowym, oraz promuje miasto i samorząd, bo przypomnę, że jesteśmy jedyną uczelnią samorządową w Polsce – podkreśla rektor UJW.

Z faktu zorganizowania i sprawnego przeprowadzenia tak ambitnego projektu naukowego przez uczelnię samorządową, bardzo zadowolony jest burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

– Bardzo się cieszę, że oprócz licznych działań wewnętrznych, jak chociażby atrakcyjna oferta edukacyjna, Uczelnia Jana Wyżykowskiego podejmuje także działania o charakterze zewnętrznym. Ta konferencja pokazała, że UJW należy do bardzo szacownego grona ważnych już nie tylko w Europie, ale na całym świcie, ośrodków akademickich. Gratuluję władzom tak sprawnej organizacji tego prestiżowego wydarzenia. Cieszy to tym bardziej, że dzięki temu gmina Polkowice mogła być szczególnie dobrze promowana. Świadczy to także o tym, że mamy bardzo dużo ważnych rzeczy do opowiedzenia w świecie akademickim, związanych m. in. z rozwojem Zagłębia Miedziowego, w sercu którego leżą Polkowice – mówi  burmistrz Łukasz Puźniecki.

To szczególnie dobre promowanie Gminy Polkowice, do którego przyczyniła się UJW obyło się bez nakładów finansowych zarówno ze strony uczelni jak i władz gminy.  Za to korzyści płynące z organizacji ważnej, międzynarodowej konferencji naukowej są wymierne i bardzo bardzo prestiżowe.

– Patronat nad konferencją objęło wydawnictwo Springer, globalny lider na rynku wydawnictw naukowych. Dzięki temu w pokonferencyjnym wydawnictwie zawierającym 70 najlepszych referatów spośród wszystkich 300 nadesłanych na konferencję, znajdą się trzy referaty pracowników naukowych UJW: rektora, dr. Tadeusza Kierzyka oraz dr. inż. Zdzisława Pólkowskiego, pełnomocnika rektora ds. współpracy zagranicznej – mówi  dr Paweł Greń, prorektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.