W związku z panującym w kraju stanem epidemii, głogowscy policjanci kontrolują przestrzeganie przepisów również w zakresie przemieszczania się pojazdami komunikacji zbiorowej. Łamanie wprowadzonych przepisów wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Policjanci kontrolują pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej.  Sprawdzają przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z obostrzeń dot. pandemii koronawirusa.  Kontroli podlega  także przestrzeganie zasad i obostrzeń wprowadzonych wobec pasażerów autobusów komunikacji miejskiej i innych przewoźników.

– Przypominamy, że w pojazdach komunikacji miejskiej pasażerów obowiązuje stosowanie maseczek ochronnych na usta i nos oraz zachowanie odpowiedniego dystansu – mówi podinsp. Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP w Głogowie. – Przestrzegajmy wprowadzonych zasad poruszania się oraz przemieszczania zwłaszcza w środkach komunikacji zbiorowej. Nie narażajmy zdrowia innych osób oraz swojego.

Osobom, które w sposób szczególnie rażący nie przestrzegają wprowadzonych w warunkach stanu epidemii przepisów, grożą kary grzywny nawet do 5 000 złotych.