Mieszkańcy Nielubi poruszają się już bezpiecznym ciągiem pieszym. Gmina na to zadanie otrzyma pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 112.210,00 zł.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie Żukowice dotację celową w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020” na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego to  kwota 112.210,00 zł . Gmina o wsparcie finansowe w ramach konkursu wnioskowała jeszcze przed realizacją inwestycji, która zakładała budowę chodnika po prawej stronie drogi 100046D w Nielubi na odcinku od skrzyżowania z droga krajowa nr 12 do budynku nr 85.

– W ramach zadania udało się wykonać również dwa przejścia dla pieszych, wymieniono 12 opraw oświetleniowych na nowe LED oraz dokonano odświeżenia wszystkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych wzdłuż cieku „Średni Potok” – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – Mieszkańcy Nielubi poruszają się już bezpiecznym ciągiem pieszym.  Wybudowany chodnik wpłynął nie tylko na poprawę wizerunku i estetykę Gminy Żukowice, Ele przede wszystkim na komfort życia mieszkańców – dodaje wójt. 
Koszt całego zadania to kwota ponad 290 tys. złotych. Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 112.210,00 zł.