W powiecie głogowskim są cztery osoby zakażone korona wirusem. Z 95 do 82  zmniejszyła  się  liczba osób objętych kwarantanną domową.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 28 lipca.

W powiecie głogowskim  są cztery osoby zakażone koronawirusem.  Kolejne dwa przypadki to mężczyźni, obcokrajowcy, w wieku średnim. O trzynaście osób zmniejszyła się ilość osób w kwarantannie domowej. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 28 lipca.

18 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

82 – liczba osób objętych kwarantanną domową

0- liczba podejrzeń

4– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim

16 – osób wyzdrowiało.