W powiecie głogowskim o połowę zmniejszyła się liczba osób w nadzorze epidemiologicznym.  Z 82 do 72  zmniejszyła  się  liczba osób objętych kwarantanną domową.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 29 lipca.

W powiecie głogowskim  o dziewięć osób zmniejszyła się liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym. Dziesięć osób opuściło kwarantannę domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 29 lipca.

9 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

72 – liczba osób objętych kwarantanną domową

0- liczba podejrzeń

4– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim

16 – osób wyzdrowiało.