W powiecie głogowskim zmniejszyła się ilość osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19 i objętych kwarantanną domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 6 sierpnia.  

W powiecie głogowskim o 28 osób zmniejszyła się ilość mieszkańców powiatu przebywających w kwarantannie domowej. Jeszcze wczoraj były cztery osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wyniki badań laboratoryjnych nie potwierdziły zakażenia COVID-19 u dwóch osób. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 6 sierpnia.

7- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

112- liczba osób objętych kwarantanną domową

2- liczba podejrzeń

5– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

16 – osób wyzdrowiało.