36052341 - science, chemistry, biology, medicine and people concept - close up of young female scientist holding tube with blood sample making and test or research in clinical laboratory

W powiecie głogowskim jedna osoba opuściła kwarantannę domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 13 sierpnia.  

W powiecie głogowskim jest 5 osób zakażonych korona wirusem, 18. ozdrowieńców, jedna osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Z 97 do 96 zmniejszyła się ilość osób objętych kwarantanna domową. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 13 sierpnia.

2- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

96- liczba osób objętych kwarantanną domową

1- liczba podejrzeń

5– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

18 – osób wyzdrowiało.