Zostały niecałe dwa tygodnie, więc trzeba się pośpieszyć żeby pieniądze nie przepadły Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa mogą wystąpić do ZUS o dodatek solidarnościowy

ZUS do 31 sierpnia czeka na wnioski o dodatek solidarnościowy. Wniosek należy złożyć przez Internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już dolnoślązakom 378 218 559 zł. W tym Oddział ZUS w Legnicy: 66 991 866, Oddział ZUS w Wałbrzychu: 111 766 687 zł i we Wrocławiu: 199 360 006 zł.

Dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób, z którymi po 15 marca 2020 roku pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Można go było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień.