Trwają zaawansowane prace remontowe związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Łączny koszt zadania to kwota ok. 550 000,00 zł, w tym 180.000,00 zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Zabłociu. Prace są już bardzo zaawansowane. Wykonane zostały już prace związane z remontem głównych elementów budynków tj. ścian zewnętrznych, podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów izolacyjnych, termomodernizacja budynku, ponownie osadzono stolarkę okienno – drzwiową, wymieniono instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.

– Ponadto wykonano nowy otwór drzwiowy. Po remoncie obiekt będzie dostosowany również do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice .

Dalsze prace zakładają min. dokończenie prac na elewacji budynku, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, prace wykończeniowe w środku budynku, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup mebli kuchennych pod zabudowę oraz kompletne wyposażenie obiektu.

Łączny koszt zadania to kwota ok. 550 000,00 zł, w tym 180.000,00 zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.