W powiecie głogowskim jest 23. ozdrowieńców. Cztery osoby z wynikiem dodatnim.  Nowy zdiagnozowany przypadek dot. młodej kobiety.  Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 27 sierpnia.  

W powiecie głogowskim z 66 do 58 zmniejszyła się ilość osób objętych kwarantanną domową .  Przybyło dwóch ozdrowieńców. Jest jedna osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i cztery osoby z wynikiem dodatnim. Nowy zdiagnozowany przypadek zakażenia koronawirusem dotyczy młodej kobiety. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 27 sierpnia.

0- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

58 – liczba osób objętych kwarantanną domową

1- liczba podejrzeń

4– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim.

23 – osób wyzdrowiało.