V Letni Rajd Powiatowy, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, odbędzie się w dniu 6 września. Decyduje kolejność zgłoszeń.

V Letni Rajd Powiatowy jest imprezą motoryzacyjną, w czasie której będzie można sprawdzić swoje umiejętności kierowcy oraz zmysł orientacji. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcje w postaci zadań samochodowych, rekreacyjnych oraz turystycznych. Cała trasa przebiegać będzie drogami znajdującymi się na terenie Powiatu Głogowskiego. Start nastąpi o godz. 12.00 na Placu Kolegiackim. Udział w Rajdzie może wziąć 25 drużyn samochodowych z co najmniej dwuosobowym składem – kierowca plus pilot. Drużynę stworzyć mogą osoby, które spełniają wymogi podane w regulaminie imprezy (odpowiednie dokumenty – prawo jazdy, ubezpieczenie wozu, sprawność techniczna wozu itp.). Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września br., do godz. 12.00 w Starostwie w Głogowie, pokój nr 322, pod nr Tel. 76/ 7282 882 lub bezpośrednio przed startem. Decyduje kolejność zgłoszeń.