OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Placówki oświatowe podległe Gminie Miejskiej Głogów zostały zabezpieczone w płyny dezynfekujące do dłoni oraz inne środki ochrony osobistej dla pracowników.

Dyrektorzy głogowskich publicznych szkół podstawowych i przedszkoli spotkali się z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Głogowie. Tematem spotkania było przygotowanie do przyjęcia dzieci w dobie koronawirusa.

–Każda szkoła i przedszkole, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowała procedury związane z organizacją pracy dostosowane do warunków istniejących w danej placówce – mówi Joanna Surma, przedstawiciel głogowskiej Inspekcji Sanitarno -Epidemiologicznej.

Gmina Miejska Głogów zabezpieczyła prowadzone placówki w płyny dezynfekujące do dłoni oraz inne środki ochrony osobistej dla pracowników (przyłbice, maseczki i rękawiczki), które będą w miarę potrzeb i możliwości systematycznie uzupełniane.

Wszystkie szkoły złożyły również zapotrzebowanie na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla nauczycieli i personelu szkolnego. Zapas płynów i maseczek będzie przekazywany bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia.

Dyrektorzy placówek oświatowych przygotowali przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przygotowaniach zostały wzięte również wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.