Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego 29 nauczycielom. Dyrektorom wręczył listy gratulacyjne z okazji jubileuszy ich wieloletniej pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora jednostki oświatowej w nadchodzącym roku szkolnym.

W Sali Rajców Prezydent Miasta Rafael Rokaszewicz wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego 29 nauczycielom, którzy w dniach  18-25 sierpnia przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego i uzyskali zaświadczenia o zdaniu egzaminu.

– Korzystając ze spotkania wręczyłem również dyrektorom listy gratulacyjne z okazji jubileuszy ich wieloletniej pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora jednostki oświatowej na rok szkolny 2020/2021 – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Listy gratulacyjne otrzymali: Urszula Rybakowska-Olszak – Dyrektor PP17; Justyna Zarazińska – Dyrektor SP9 oraz  Joanna Powiłan-Wachowiak – Dyrektor SP12 z Oddziałami Integracyjnymi.

Prezydent pogratulował nauczycielom oraz dyrektorom wspaniałej kadry i złożył życzenia z okazji rozpoczęcia roku szk. 2020/2021.