Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice wraz z Grupą Kreatywni w Żukowicach, otrzymały dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2020” na projekt pn. „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo na boisku w Czernej”.

Spośród 43 wniosków aplikacyjnych dofinansowanie uzyskało 28 projektów. Wśród nich znalazły Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice wraz z Grupą Kreatywni w Żukowicach, które złożyły wniosek w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2020” na projekt pn. „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo na boisku w Czernej”.

– Zarząd Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Programu Działaj Lokalnie edycja 2020.

Spośród 43 wniosków aplikacyjnych dofinansowanie uzyskało 28 projektów, wśród których znalazł się  nasz projekt – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Wartość całego projektu to kwota blisko 8200 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 6000 zł. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.