Od 30 gospodarzy zebrano około 20 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W Gminie Żukowice  zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Żukowice” w 2020 roku. W ramach zadania od 30 gospodarzy  zebrano około 20 ton  odpadów  i przekazano do utylizacji i odzysku.  

– Na ten cel pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączna wartość zadania to kwota blisko 10.000,00 zł i w całości została sfinansowana przez NFOŚIGW – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.