Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało zakup fortepianu do głogowskiego Teatru im. Andreasa Gryphiusa. Fortepian koncertowy  jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację celów statutowych placówki w obszarze stale rozwijającej się działalności artystycznej.

Dzięki środkom uzyskanym z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącym z Funduszu Promocji Kultury, udało się zakupić fortepian koncertowy.  Instrument  trafił do Teatrze im. A.Gryphiusa, gdzie będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych i koncertowych.

– Zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju edukacji kulturalnej w postaci nowoczesnego fortepianu koncertowego jest zarówno niezbędnym elementem umożliwiającym realizację celów statutowych placówki w obszarze stale rozwijającej się działalności artystycznej, ale również szansą na stworzenie optymalnych warunków rozwoju lokalnym talentom muzycznym, rzetelnie i profesjonalnie kształconym w naszym ośrodku – mówi Małgorzata Łętkowska specjalista ds. promocji Miejski Ośrodek Kultury. – Nasze starania o stworzenie najlepszego zaplecza technicznego podyktowane jest troską o rozwój potencjału muzycznego w środowisku lokalnym, poszerzania dostępu do oferty kulturalnej najwyższej próby ale również budowania marki zagłębia kulturalnego o atrakcyjności ponadregionalnej – dodaje Małgorzata Łętkowska.