W Bukwicy powstanie nowa przepompownia. Ta nowa inwestycja, która wpłynie na rozwój sieci wodociągowej w gminie zapewni także dostawę wody dla nowego budownictwa mieszkaniowego na terenie Bukwicy i Dankowic. Wartość zadania to ponad 900 000,00 zł, z czego 500 000,00 zł pochodzi ze środków zewnętrznych, pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wójt podpisał umowę na budowę nowej przepompowni wody w Bukwicy. Inwestycja zakłada likwidację dotychczas funkcjonującej przepompowni wody, a jej miejsce zastąpi nowoczesny układ wodociągowy, w ramach którego powstanie nadziemny, stalowy zbiornik o pojemności 50 m3 oraz hydrofornia. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci wodociągowych w Naszej Gminie.

– Te nowoczesne rozwiązania to ważny krok w kierunku rozwoju sieci wodociągowych w Naszej Gminie oraz możliwości zapewnienia wody w przyszłości dla nowego budownictwa mieszkaniowego na terenie Bukwicy i Dankowic – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt gminy Żukowice.  

Wartość zadania to ponad 900 000,00 zł, z czego 500 000,00 zł pochodzi ze środków zewnętrznych, pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.