Gmina Miejska rozpoczyna realizację ambitnego projektu, którego celem jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w kluczowych instytucjach gminy.  Koszt projektu w 799 994,96 zł netto, z czego dofinansowanie z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej wyniesie 711 995,63 zł netto. Gmina z własnego budżetu przekaże 87 999,33 zł netto.

Projekt  „Cyberbezpieczny Samorząd”, obejmie kluczowe instytucje gminy, takie jak Urząd Miejski, przedszkola, szkoły publiczne, żłobki miejskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Wspierania Rodziny oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

– Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” stanowi istotny krok w kierunku zabezpieczenia infrastruktury gminy przed współczesnymi wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Główne cele i efekty projektu to:

  1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji:poprzez wdrożenie serwera poczty elektronicznej z modułem antywirusowym i antyspamowym oraz mechanizmem uwierzytelniania wielopoziomowego.
  2. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI):zapewni skuteczną ochronę danych oraz środowisko pracy przed zagrożeniami cybernetycznymi.
  3. Przeprowadzenie audytu zgodności z przepisami prawnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa:zapewni pełne dostosowanie do obowiązujących norm i regulacji dotyczących ochrony danych.
  4. Zakup i wdrożenie odpowiednich urządzeń:w tym agregatu prądotwórczego, urządzeń wielofunkcyjnych zabezpieczających sieć lokalną, macierzy dyskowych oraz mobilnych dysków USB o dużej pojemności.
  5. Zwiększenie kompetencji pracowników:poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do podniesienia świadomości i umiejętności w obszarze ochrony danych.

Koszt  projektu 799 994,96 zł netto, z czego dofinansowanie z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej wyniesie 711 995,63 zł netto. Gmina wniesie wkład własny w wysokości 87 999,33 zł netto.

– Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz inwestycja w kompetencje pracowników mają na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa danych, co przekłada się na efektywność funkcjonowania samorządu – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.