Policja kontrolowała przestrzeganie nakazów i obostrzeń wynikających z wprowadzenia „żółtej strefy”. Pięć osób ukarano mandatem.  Interwencje podjęte przez policjantów mogą zakończyć się  pouczeniem, ukaraniem mandatem w wysokości 500 złotych lub skierowaniem wniosku do sądu.

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” w celu zwalczania pandemii koronawirusa, głogowscy policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców powiatu.

– Najważniejszy jest wspólny cel: ochrona zdrowia ludzkiego. Dlatego wobec rosnącej fali zakażeń nie będzie tolerancji dla osób świadomie łamiących przepisy. Głogowscy policjanci interweniując w takich przypadkach ukarali 5 osób mandatami oraz skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu – mówi podinspektor  Bogdan Kaleta Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.

Policjantów można spotkać na ulicach i wielu innych publicznych miejscach. Są przede wszystkim tam, gdzie może być w jednym miejscu więcej osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Z policyjnych radiowozów można usłyszeć komunikaty o zasadach zachowania w dobie pandemii koronawirusa.

– Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa i częsta dezynfekcja rąk. Zasłanianie ust i nosa pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych – mówi podinspektor  Bogdan Kaleta Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. – Nadal będziemy uświadamiać mieszkańców regionu jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, które w znacznym stopniu ograniczyć mogą rozprzestrzenianie się COVID – 19. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie tych obostrzeń może narazić inne osoby na utratę zdrowia i życia. W sytuacji rażącego lekceważenia obowiązujących ograniczeń możemy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy.

W przypadku interwencji policjanci mogą pouczyć, ukarać mandatem w wysokości 500 złotych, może być też skierowany wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu.

– Należy pamiętać, że do indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy jakie będą konsekwencje takiej kontroli – mówi podinspektor  Bogdan Kaleta Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie.