Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie czasowo wstrzymuje działalność artystyczną i edukacji twórczej. Opłaty dokonane za sekcje zostaną rozliczone w miesiącach, gdy MOK rozpocznie normalne funkcjonowanie. Natomiast bilety zakupione na wydarzenia kulturalne można zwróci.

Miejski Ośrodek Kultury wstrzymał swoją działalność artystyczną (koncerty, spektakle) oraz działalność  edukacji twórczej (sekcje artystyczne czy warsztaty) do czasu cofnięcia obostrzeń wprowadzonych w związku z ogłoszeniem „strefy żółtej”. Zajęcia kulturalne zostały przełożone na czas, gdy będzie możliwe ich przeprowadzenie.