W związku z objęciem powiatu polkowickiego czerwoną strefą, od 19 października Urząd Gminy Polkowice będzie pracował w trybie wewnętrznym. Interesanci muszą się przygotować na to, że dostępne dotychczas punkty w ratuszu i innych budynkach urzędu będą niedostępne lub dostęp do nich będzie ograniczony.

W poniedziałek, 19 października, w Urzędzie Gminy Polkowice wprowadzone zostaną ograniczenia, polegające na wyznaczeniu miejsc do obsługi interesantów, wydzielenia punktu przyjęć dokumentów wpływających do urzędu, oraz wpuszczaniu do budynków urzędu pojedynczych interesantów.

Osoby, które będą chciały załatwić jakąś sprawę w urzędzie, będą obsługiwane pojedynczo w wyznaczonych stanowiskach, bez możliwości wejścia do poszczególnych pomieszczeń urzędu. Miejsca dla urzędników obsługujących petentów wyznaczono w:

1.     Pokoju nr 10 i nr 20 w budynku ratusza

2.     Holu Urzędu Stanu Cywilnego,

3.     Holu budynku przy ul. Rynek 17-18

4.     Pokoju nr 2 budynku przy ul. Rynek 19

5.     Holu budynku przy ul. Rynek 30-31

6.     Holu budynku przy ul. Górnej 2

Urząd zachęca jednak mieszkańców do załatwiania wszelkich spraw zdalnie. Można to zrobić w formie pisemnej (poczta), elektronicznej (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP, e-mail, fax) oraz poprzez rozmowy telefoniczne, pod numerem (76) 847 41 07.

Wraz z zakwalifikowaniem powiatu polkowickiego do czerwonej strefy, urzędnicy obsługujący petentów w wyznaczonych punktach będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. Dodatkowo będzie obowiązywała zasada zachowania co najmniej 1,5 m odległość między stanowiskami pracy.

Wszystkie te obostrzenia mają na uwadze ograniczenie skutków pandemii COVID-19, zachowanie ciągłości pracy Urzędu Gminy Polkowice oraz zapewnienie bezpieczeństwa interesantom i pracownikom urzędu.